3D lab UMC Utrecht

Te vaak krijgen patiënten te horen dat er niks meer voor hen gedaan kan worden. Deze patiënten hopen wij als in-huis 3D lab te kunnen helpen. Natuurlijk kunnen wij niet alles oplossen, maar met de hulp van medische 3D technologie kunnen we vaak net nog een stapje extra zetten waar conventionele behandelingen falen. Op deze manier heeft het 3D lab UMC Utrecht de afgelopen jaren bij talloze patiënten het verschil te kunnen maken. Om deze sterke positie van het 3D lab binnen Europa - en zelfs in de wereld - te kunnen behouden zijn investeringen en onderzoek nodig. Deze investeringen zijn vaak niet direct vanuit de zorg te financieren omdat dit te langzame processen zijn voor het snelle en innovatieve karakter van het 3D lab. Behandelingen op het scherpst van de snede!

Bekijk alle
01-12-2023 | 20:31 Aan: MRI-hoofdband voor patiënten met cochleair implantaat Heel goed initiatief! Veel succes